Algemene voorwaarden

Onze huisregels en voorwaarden:

Betalingen:

- De betaling van de goederen geschiedt contant, per pin of middels creditcard (MasterCard en VISA).
- Betalingen per bank dienen vooraf te worden voldaan.
- Retourbetalingen verwerken wij via RETOUR pinnen.

Retouren:

- U kunt de artikelen binnen 7 dagen ná aankoop omruilen.
- De geretourneerde kleding mag niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn en artikelen moeten voorzien zijn van het originele label en het bijbehorende prijskaartje!
- Accessoires en afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild.

Waardecheque en cadeaubonnen:

- De waardecheque en cadeaubonnen dienen binnen de aangegeven periode te worden ingewisseld.
- Tijdens afprijs periodes en/of andere acties wordt de klantenkorting t.b.v. de waardecheque niet doorberekend.
- De waardecheque kan niet tegen contant geld worden ingewisseld.
- BYSYLVIA behoudt het recht om bij twijfel, inzake mogelijke fraude, een waardecheque en/of cadeaubon te weigeren.
- Over het bedrag op de waardecheque kan niet worden gereclameerd.

Garantie:

- BYSYLVIA garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde artikelen.

Er bestaat geen aanspraak op deze garantie:
- Bij beschadiging door opzet of nalatigheid
- Bij verkleuring of afwijking van ondergeschikte aard die volgens handelsgebruik algemeen aanvaard worden.
- Bij normale slijtage
- Bij herstellingen die niet zijn verricht door of namens BYSYLVIA

Slotbepalingen:

- De administratie van BYSYLVIA wordt geacht juist te zijn en strekt partijen tot volledig bewijs, waarbij tegenbewijs is toegestaan.
- Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmafouten op de website, folders en prijskaartjes aanvaardt BYSYLVIA geen aansprakelijkheid.
- Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
- BYSYLVIA is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.
- De geldende voorwaarden worden via de website BYSYLVIA gepubliceerd.
- De arrondissementsrechtbank te Roermond is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van mogelijke geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of ontstaan in verband met de overeenkomst.